Thiết Lập Footer Của Trang Web – Tự Học Làm Website: Bài 25

Bài trước chúng ta đã thực hành thiết lập header cho website, trong bài hôm nay chung ta cũng sẽ cùng nhau thiết lập footer của trang web. Về cơ bản thì các bước và cách làm đều giống như header, chỉ khác ở nội dung bên trong chúng.

Cách thiết lập footer của trang web

Để thiết lập footer, chúng ta cũng chú ý một số vị trí có cài đặt như sau: Theme option, menu, widget, cài đặt trang, tùy biến và với một số giao diện còn có sự hỗ trợ của 1 plugin thiết kế bố cục dành cho footer. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ nhờ sự hỗ trợ của CSS nếu tất cả các phần cài đặt sẵn có không hỗ trợ cá nhân tùy biến.

Cách thiết lập footer của trang web

Thiết lập footer của trang web bằng plugin hỗ trợ (click xem ảnh lớn)

Cách thiết lập footer của trang web

Cài đặt phiên bản footer trong cài đặt trang (click xem ảnh lớn)

Cách thiết lập footer của trang web

Thiết lập footer trong theme option khá phổ biến (click xem ảnh lớn)

Cách thiết lập footer của trang web

Footer trong tùy biến và 3 phần của footer (click xem ảnh lớn)

Một số thành phần thường xuất hiện trong footer của website: Thông tin liên hệ, menu các danh mục, menu các trang chính sách, Bản đồ hoặc theo dõi truy cập, logo, ảnh đăng ký tại các trang như Bộ Công Thương,…

Các bước thiết lập footer của website đơn giản

Trước tiên, cũng giống như header, chúng ta cần chọn bố cục thích hợp cho footer của website. Chọn màu sắc nền của footer, màu đường dẫn, màu thẻ heading. Những cài đặt này là nằm trong cài đặt trang, theme option, tùy biến, plugin hỗ trợ.

Chúng ta cũng thiết kế theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang phải. Footer cũng có 3 phần gồm top footer, middle footer, bottom footer.

Thiết lập logo footer, search footer thường nằm trong theme option hoặc tùy biến. Các cột của footer chính thiết lập trong menu và cả widget. Còn dòng copyright… bạn có thể tìm thấy cài đặt một trong các vị trí như widget, theme option, tùy biến, plugin hỗ trợ.

Cách thiết lập footer của trang web

Sửa dòng copyright… trong theme option (click xem ảnh lớn)

Tổng kết thiết lập footer cho trang web

Ở mỗi giao diện khác nhau thì cách thiết lập footer của trang web cũng khác nhau. Nên mình không thể hướng dẫn chi tiết được. Nhưng những thiết lập chung nhất và các vị trí cài đặt đều như nhau cả. Bạn có thể xem video để tìm nhiểu 1 cài đặt mẫu mình làm và dựa vào đó có hướng tìm các cài đặt sử dụng cho giao diện của bạn.

Chúc bạn thành công!