Tạo Danh Mục Sản Phẩm Và Chuyên Mục – Tự Học Làm Web: Bài 26

Bài 26 này, mình sẽ cùng các bạn tạo nhanh các danh mục sản phẩm và chuyên mục cho bài viết. Danh mục và chuyên mục là 2 phần không thể thiếu trong bất kỳ website nào. Không chỉ là sản phẩm và bài viết, nhiều tính năng khác cũng cần phải có danh mục như portfolio, thư viện ảnh, quản lý thành viên,….

Tạo danh mục sản phẩm trên website WP

Danh mục sản phẩm là gì?

Danh mục sản phẩm cũng như các menu, là nơi chứa các bài đăng sản phẩm, phân chia các sản phẩm ra từng nhóm chung. Ví dụ website elsyshop.net bán nước hoa có các danh mục như “nước hoa nam” chuyên chứa các bài đăng về sản phẩm nước hoa cho Nam. Danh mục “nước hoa nữ” chứa các bài đăng về sản phẩm nước hoa cho nữ,…

Cách tạo danh mục sản phẩm

Một danh mục sản phẩm mẫu (Click xem ảnh lớn)

Danh mục sản phẩm chia ra làm danh mục chính và có thể có các danh mục con. Danh mục chính sẽ hiển thị toàn bộ sản phẩm của các danh mục con. Còn danh mục con chỉ hiển thị các sản phẩm đăng trực tiếp trong nó.

Chuyên mục bài viết và các danh mục khác cũng có tính chất, cách tạo tương tự như danh mục sản phẩm. Nên bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo danh mục sản phẩm áp dụng cho các chuyên mục và danh mục khác.

Các bước tạo danh mục cho sản phẩm trên WordPress

Để tạo danh mục hoặc chuyên mục, từ trang quản trị WP các bạn vào Sản Phẩm > Danh Mục (Bài Viết > Chuyên Mục đối với tạo chuyên mục bài viết).

Cách tạo danh mục sản phẩm

Vào tạo danh mục hoặc tạo chuyên mục ở trang quản trị WP (click xem ảnh lớn)

Sau khi vào giao diện tạo danh mục, bạn chỉ cần điền tên danh mục sau đó ấn ENTER là hoàn thành một danh mục chính. Nếu bạn tạo danh mục còn thì phải tạo danh mục chính trước, sau đó bạn tạo tiếp một danh mục thứ 2 và chọn danh mục chính ở mục Danh Mục Cha.

Cách tạo danh mục sản phẩm

Hướng dẫn tạo chuyên mục và danh mục (click xem ảnh lớn)

Bạn có thể sửa các thuộc tính của danh mục như tên, hay đường dẫn ngay bên trong danh mục. Vào trực tiếp danh mục đó để chỉnh sửa nếu muốn.

Tổng kết cách tạo chuyên mục bài viết trên WP

Tạo danh mục sản phẩm và chuyên mục bài viết cũng như các loại danh mục khác đều tương tự như nhau. Khá đơn giản chỉ với 2 bước lập đi lập lại bạn sẽ có các danh mục cần thiết cho sản phẩm của mình.

Chúc bạn thành công!