Thiết Lập WordPress Cơ Bản – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 9

Sau khi chúng ta đã cài đặt mã nguồn và thêm cơ sở dữ liệu trên CPanel của hosting, bây giờ chúng ta bắt đầu thiết lập wordpress cơ bản cho trang quản trị website. Các bước thực hiện ngắn gọn và chỉ vài bước đơn giản là chúng ta sẽ xong phần thiết lập. […]