Thiết Kế Trang Liên Hệ Và Giới Thiệu – Làm WEb Tại Nhà: Bài 29

Bài trước, chúng ta đã hoàn thành trang chủ của website và biết cách sử dụng các plugin kéo thả quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế trang liên hệ và trang giới thiệu của website. 2 trang này cách thiết kế hoàn toàn giống như trang chủ và các trang […]