Thiết Lập Woocommerce Đúng Cách – Tự Học Làm Web: Bài 31

Woocommerce là plugin rất nổi tiếng cung cấp tính năng bán hàng trên website. Các tính năng bao gồm: Đăng sản phẩm, hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, nút đặt hàng, giá sản phẩm, gửi mail đơn hàng, quản lý đơn hàng,…. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập […]