Addon Domain là gì? Subdomain là gì? Tự Học Làm Web: Bài 7

Bài chia sẽ thứ 7 hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu addon domain là gì? subdomain là gì? Nơi lưu trữ của main domain (tên miền chính), tên miền thêm vào và tên miền con. Các bạn mới tập làm web cần biết vị trí lưu mã nguồn chính xác của từng […]