Photoshop Cơ Bản Cho Thiết Kế Web – Làm Web WP Tại Nhà: Bài 20

Bài này chúng ta sẽ ra ngoài trang web và cùng nhau tìm hiểu về photoshop cơ bản phục vụ cho thiết kế web. Phạm vi bài này mình sẽ giới thiệu các tính năng như tạo mới hình ảnh, place ảnh, lưu ảnh, giới thiệu các công cụ và layer. Chỉ vài bước đơn […]