Cách Thiết Lập https Cho Website – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 22

Bài 22 này chúng ta cùng nhau thiết lập nhanh https cho website thông qua đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL/TLS của Let’s Encrypt. Chỉ với 2 bước đơn giản cùng những thiết lập nhanh, bạn sẽ dễ dàng thiết lập bảo mật cho website của mình. HTTPS là gì? Tại sao phải thiết […]