Thiết Lập Header Cho Website – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 24

Header chính là bộ nhận dạng thương hiệu của website, header là nơi chứa logo, menu và các tính năng chính của website như giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, thiết lập ngôn ngữ, thông tin công ty và nhiều thành phần khác. Hôm nay chúng ta sẽ thiết lập header […]