Những Website Cho Đặt Backlink Follow Có Thứ Hạng Cao

Mình chia sẽ với các bạn 1 file liệt kê những website cho phép đặt backlink follw có page rank cao. Những backlink tại đây đa phần đều là đặt bằng cách đăng ký tài khoản, mô tả thông tin cá nhân. Mẹo: đường dẫn bên trong là những đường dẫn do người khác đã […]