Sửa Trang Chuyên Mục Bài Viết – Tự Học Thiết Kế Web Tại Nhà: Bài 30

Bài 30 chúng ta sẽ cùng nhau sửa trang chuyên mục bài viết và trang bài viết. Post hay blog của một website có 3 trang chính là trang bài viết, trang chuyên mục bài viết, trang chi tiết bài viết. Về bản chất thì trang bài viết và chuyên mục giống nhau, chỉ khác […]