Backup website WordPress – Tự Học Thiết Kế Website: Bài 37

Bài này mình cùng các bạn sẽ backup website wordpress và update các plugin. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn  sẽ thành công sao lưu dữ liệu website và cập nhật mà không sợ website bị lỗi. Tại sao phải backup website wordpress Như tất cả chúng ta đã biết, WordPress (WP) là […]