Thiết Lập Footer Của Trang Web – Tự Học Làm Website: Bài 25

Bài trước chúng ta đã thực hành thiết lập header cho website, trong bài hôm nay chung ta cũng sẽ cùng nhau thiết lập footer của trang web. Về cơ bản thì các bước và cách làm đều giống như header, chỉ khác ở nội dung bên trong chúng. Cách thiết lập footer của trang […]