Thêm Sidebar Trang Sản Phẩm – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 35

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ chỉnh sửa trang chi tiết sản phẩm và thêm sidebar cho trang chi tiết sản phẩm. Ở một số giao diện, trang sản phẩm thường có demo không chứa sidebar. Bạn đừng lo lắng bài hôm nay chúng ta chủ yếu thêm sidebar cho trang sản phẩm và […]