Theme Option Của Giao Diện – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 21

Theme option là một phần hỗ trợ thiết lập các cài đặt của giao diện và nó cũng rất cần thiết. Các cài đặt trong theme setting hầu hết đều liên quan đến giao diện và demo. Vậy theme option có những cài đặt gì, làm sao để nhận biết và có phải tất cả […]