Trang Danh Mục Sản Phẩm – Tự Học Thiết Kế Web: Bài 33

Bài này chúng ta cùng nhau chỉnh sửa 1 trang mới đó là trang danh mục sản phẩm và trang sản phẩm hay còn gọi là trang cửa hàng (shop page). Về cơ bản, cách chỉnh sửa hoàn toàn giống với bài 30 chỉnh sửa trang chuyên mục bài viết. Nếu bạn đã xem kỹ […]