Sửa Trang Chuyên Mục Bài Viết – Tự Học Thiết Kế Web Tại Nhà: Bài 30

Bài 30 chúng ta sẽ cùng nhau sửa trang chuyên mục bài viết và trang bài viết. Post hay blog của một website có 3 trang chính là trang bài viết, trang chuyên mục bài viết, trang chi tiết bài viết. Về bản chất thì trang bài viết và chuyên mục giống nhau, chỉ khác nhau ở nội dung hiển thị và cách chúng ta bố trí.

Phân biệt trang chuyên mục bài viết và trang bài viết

Về cơ bản đây là 2 trang giống như nhau, cũng đều chứa bài viết và hiển thị cho người đọc tìm các bái viết. Thông thường để cho nhẹ công và đơn giản thì người ta bố cục 2 trang này giống nhau.

Trang bài viết chỉ có 1 trang duy nhất và nó chứa tất cả các bài viết được đăng trong tất cả các chuyên mục. Nói cách khác, trang bài viết là trang tổng hợp tất cả bài viết của website. Đường dẫn có dạng https://tenmien.com/ten-trang. Nó được tạo ra bằng mục trang của giao diện quản trị (xem bài 18).

Trang chuyên mục có thể có nhiều trang khác nhau, mỗi trang đại diện cho 1 chủ đề mà bạn tạo, nó chỉ chứa tất cả bài viết đăng trong chính chuyên mục đó. Đường dẫn của chuyên mục có dạng https://tenmien.com/chuyen-muc/ten-chuyen-muc. Nó được tao ra từ phần Bài viết > chuyên mục trong trang quản trị (xem bài 26)

Cách sửa trang chuyên mục bài viết và trang bài viết.

Những nơi chứa các cài đặt phổ biến

Để chọn 1 trang bất kỳ làm trang chứa bài viết, chúng ta vào Cài đặt > Đọc > Mục trang bài viết chúng ta sẽ chọn 1 trang bất kỳ (chú ý là trang trống không nên chứa nội dung khác).

Sửa trang chuyên mục bài viết

Chọn trang hiển thị các bài viết trong cài đặt (Click xem ảnh lớn)

Để sửa được trang bài viết và trang chuyên mục chúng ta chú ý một số cài đặt như sau:

Theme option: Đây là nơi hầu như trong giao diện nào cũng xuất hiện các cài đặt post. Tại đây, thường có các cài đặt như bố cục, kiểu hiển thị, hàng ngang hàng dọc,…

Sửa trang chuyên mục bài viết

Một số cài đặt blog trong theme opton là danh cho trang bài viết và chuyên mục (Click xem ảnh lớn)

Widget: Đây là khu vực xuất hiện cài đặt sider của trang bài viết và cả trang chuyên mục.

Sửa trang chuyên mục bài viết

Widget dành cho sidebar của chuyên mục, trang bài viết và chi tiết bài viết (Click xem ảnh lớn)

Tùy biến: Tương tự như theme option, ngoài ra chúng ta sẽ dùng CSS cho trang này là chính, nên bạn hãy nắm vững CSS từ những bài trước để chỉnh sửa sâu vào bài này nhé.

Quy trình thiết lập trang danh mục và trang bài viết

Trước tiên chúng ta sẽ xem tổng thể và tiến hành chỉnh sửa các cài đặt cần thiết trên theme opion. Nếu bạn không biết tiếng anh trên theme option thì áp dụng cách sửa 1 mục lưu lại và xem thử thay đổi của mục đó rồi đến mục khác.

Khi hết cài đặt theme option ta tiến hành sửa bố cục bằng CSS, thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Chú ý: chỉnh sửa bằng CSS đòi hỏi bạn làm đến đâu thì phải có ý tưởng đến đó.

Cuối cùng là thiết lập sidebar từ trong Widget và CSS, cũng theo thứ tự từ trên xuống.

Tổng kết sửa trang danh mục bài viết và trang bài viết

Trong bài này chúng ta không có nhiều chỉnh sửa trang chuyên mục bài viết và trang bài viết từ trong trang quản trị. Chủ yếu một số cài đặt hiển thị và CSS để chỉnh sửa là chính. Nếu bạn sử dụng giao diện tookoo thì có thể xem và làm theo video bên trên để hoàn thiện. Hấu hết các giao diện mình chỉnh sửa đều chỉ có một số cài đặt như vậy mà ko có nhiều tùy biến.Chỉ sử dụng demo cùng cài đặt CSS.

Chúc bạn thành công!