Chuyển Giá Thành Liên Hệ Trong WP – Những Code Hay Cho Web

Bài viết này, mình chia sẽ với các bạn cách chuyển giá bán thành chữ liên hệ trong website WP và  tải một số code hay khác cho website. File download miễn phí và cập nhật thường xuyên cho các bạn sử dụng.

Cách chuyển giá thành liên hệ trong website WP

Giá bán trong các website wordpress có giá trị mặc định là những con số, bình thường chúng ta không thể thêm chữ vào vị trí giá bán. Điều này đúng với những giao diện sử dụng woocommerce. Tuy nhiên ta có thể thiết lập điều kiện để giá bán trở thành chữ liên hệ hoặc bất cứ chữ gì mà bạn muốn bằng code, nhưng lại không ảnh hưởng đến sản phẩm đang có giá bán hiện tại.

Cách chuyển giá thành liên hệ trong website WP

Thông thường, đối với mệnh giá tiền VNĐ của chúng ta thường thấp nhất 50đ hoặc 100đ, cũng có sản phẩm chỉ bán 25đ, nên mình sẽ lấy 100đ làm ví dụ nhé, nếu bạn có bán giá thấp hơn nữa thì cứ việc sửa code lại cho giá trị thấp hơn.

Code biến đổi giá thành chữ liên hệ có dạng như sau:

add_filter('woocommerce_get_price_html', 'fbs_woocommerce_get_price_html', 100, 2);
function fbs_woocommerce_get_price_html($price, $product)
{
if ($product->price <= 99)
{
//remove_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10);
//remove_action('woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30);
return 'Liên hệ';
} else
{
return $price;
}
}

Bạn chỉ cần thêm code trên vào file functions.php trong giao diện wordpress là được (Chú ý: thêm vào cuối trang và trước dấu đóng code php ?> này nếu có nhé.). Sau khi thêm vào, bạn chỉ cần đăng sản phẩm với giá bán < = 99đ là tự động nó hiển thị chữ liên hệ.

Tùy biến code chuyển giá thành liên hệ trên

Trong code trên ta thấy 2 dòng có dạng như sau:

if ($product->price <= 99)

return 'Liên hệ';

Ở dòng trên, ta thay đổi số 99 thành bất kỳ số nào khác theo ý của bạn, thì những giá bạn đăng sản phẩm có số nhỏ hơn số bạn thêm vào là nó trả lại giá liên hệ.

Còn dòng dưới ta thay đổi chữ Liên hệ thành một chữ nào khác theo ý bạn, ví dụ số điện thoại của bạn hoặc liên hệ (hotline) thì giá trị trả về ngay giá bán sẽ là ký tự bạn muốn thêm vào. Chú ý: không được làm mất dấu ‘  ‘ ở 2 bên chữ nhé.

Chia sẽ file chứa một số code hay cho wordpress

Bên trong file .txt dưới đây, ngoài code đổi giá thành liên hệ trong WP ở trên, mình còn thêm vào một số code và CSS thông dụng để bạn sử dụng. Ví dụ như code thay đổi tên nút đặt hàng, code lấy lại tài khoàn admin nếu bị mất, code trang trí tết, code hiển thị sidebar cho trang chi tiết sản phẩm,…. Hãy đọc kỹ phần có dấu # trong code nhé, phần đó là phần ghi chú ngắn cho code để hướng dẫn sử dụng.

Link tải file

Tải file miễn phí wptuhoc

Trên đây mình đã chia sẽ với các bạn code chuyển giá thành liên hệ trong website WP và những code hữu ích khác theo link tải. Hãy tải về và sửa đổi thao ý muốn nhé. Mình sẽ cập nhật thêm nếu có code gì hay và hữu dụng.

Chúc bạn thành công!