Cách Cài Đặt Mã Nguồn Và Cơ Sở Dữ Liệu WP – Tự Học WP: Bài 8

Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về CPanel và nơi lưu trữ dữ liệu của các loại domain. Hôm nay trong phần tự học WP bài 8 này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt mã nguồn và cơ sở dữ liệu (CSDL) cho website wordpress.

Cách cài đặt mã nguồn WordPress (WP) cho các loại domain

Tải mã nguồn WP về và upload lên thư mục gốc của website

Trước tiên các bạn hãy vào wordpress.org tại đây để tải mã nguồn WordPress phiên bản mới nhất về nhé: bấm chọn Get WordPress > download and install > Download WordPress để tải WP về.

Cách cài đặt mã nguồn WordPress Bài 8

Hình 1: Cách tải mã nguồn WordPress về

Tiếp theo hãy đăng nhập vào CPanel, cách đăng nhập CPanel hãy xem lại bài số 6 tại đây nhé. Sau đó các bạn kéo xuống phần tệp (file) bấm vào mục quản lý file (file manager) > chọn mục public_html

Tại đây là thư mục gốc của website nếu là main domain thì các bạn sẽ upload mã nguồn tại khu vực này. Sau khi vào public_html hãy bấm tiếp vào tải lên. Click theo thứ tự như hình sau:

Cách cài đặt mã nguồn WordPress

Hình 2: Cách upload mã nguồn cho website của main domain

Còn nếu là addon domain thì các bạn vào tiếp thư mục mang cùng tên addon domain của bạn mới là thư mục gốc của website. (Nếu chưa rõ hãy xem lại bài 7 về addon domain và main domain là gì?) và sau đó hãy bấm tải lên. Thực hiện theo thứ tự như hình:

Cách Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu WP

Hình 3: Cách cài đạt mã nguồn WP trên addon domain

Sau khi bấm vào nút tải lên > chọn tiếp select file > chọn đến file wordpress vừa tải về lúc nãy để tải lên và chọn open. Cuối cùng chờ cho file load xong thì quay trở lại thư mục gốc bạn sẽ thấy file wordpress.zip vừa tải lên xong. Nếu không nhìn thấy file hãy làm mới trang nhé.

Cách Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu WP

Hình 4: Tải lại trang để thấy file vừa upload xong

Cách giải nén, xóa file và di chuyển file trong Cpanel

Tiếp theo click chuột phải vào file đó và chọn extract để giải nén. Sau khi chọn extract > bấm tiếp extract file để giải nén. Lưu ý không sửa gì ở bước này, chỉ cần bấm extract file là xong.

Cách Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu WP

Hình 5: Chọn extract để giải nén file vừa tải lên xong

Hướng dẫn upload mã nguồn WordPress

Hình 6: Chọn extract file để hoàn thành cách giải nén trong cpanel

Sau khi chờ file tự động giải nén xong, bạn bấm ok và sau đó hãy tải lại trang 1 lần nữa để thấy thư mục wordpress vừa được giải nén xong. Sau đó bạn có thể xóa file wordpress.zip đi để tiết kiệm dung lượng lưu trữ. Chọn file wordpress.zip click phải và chọn Delete > hộp thoại thùng rác xuất hiện. Tại đây nếu bạn tick vào ô bỏ qua thùng rác thì file sẽ xóa vĩnh viễn mà không vào thùng rác. Nếu bạn không tick chọn thì nó sẽ đưa vào lưu trữ trong thùng rác, khi cần dùng có thể vào thùng rác > restore trở ra.

Hướng dẫn upload mã nguồn WordPress

Hình 7: Cách xóa file trong Cpanel

Cuối cùng là di chuyển tất cả file từ thư mục wordpress vừa giải nén ra thư mục gốc của website để hoàn tất upload mã nguồn, thực hiện như sau: Vào thư mục wordpress > Bấm chọn tất cả > sau đó click phải chọn move (di chuyển) > Hộp thoại mở ra và chúng ta xóa cụm từ wordpress trong đường dẫn đi. Chú ý là chỉ xóa cụm từ wordpress thôi nhé, còn lại để nguyên.

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 8: Hướng dẫn di chuyển hoặc copy file trong Cpanel

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 9: Chỉ xóa cụm từ WordPress để file di chuyển ra khỏi thư mục WordPress

Thao tác Move và thao tác Copy trong cpanel đều có cách làm giống nhau. Sau khi di chuyển thành công thì toàn bộ file trong thư mục wordpress sẽ được chuyển ra thư mục gốc của website (main domain thì nó sẽ nằm trong /public_html/. Còn nếu là addon domain thì nó sẽ nằm trong /public_html/domain của bạn/). Sau đó bạn có thể xóa thư mục wordpress trống rổng đó đi hoặc có thể để đó nếu muốn.

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 10: Hoàn thành cách cài đặt mã nguồn lên thư mục gốc của website

Cài đặt cơ sở dữ liệu (CSDL) WP cho website

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL

Trong màn hình chính của CPanel, tìm và chọn mục cơ sở dữ liệu MySQL.

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 11: Chọn cơ sở dữ liệu MySQL để tạo CSDL

Trang tạo CSDL MySQL hiện ra, trong mục tạo cơ sở dữ liệu mới bạn hãy tạo tên cho CSDL > Tạo cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 12: Cách tạo tên cơ sở dữ liệu, ví dụ trong ảnh thì tên CSDL là dennoiba_webmoi

Sau khi tạo thành công và bạn hãy chọn quay lại.

Tự học wordpress bài 8

Hình 13: Thành công tạo CSDL, chọn quay lại MySQL

Tiếp theo hãy xuống dưới phần Người dùng MySQL – Thêm người dùng mới > Hãy tạo 1 tài khoản gồm tên người dùng và mật khẩu cho CSDL (Chú ý: đặt mật khẩu gồm cả chữ và số cho nó lên trạng thái mạnh là được) > Bấm vào tạo người dùng, hãy ghi lại tài khoản và mật khẩu người dùng này để thêm nó vào mã nguồn website.

Tự học wordpress bài 8

Hình 14: Cách tạo tài khoản database, trong hình ví dụ thì người dùng CSDL có tên là dennoiba_web1

Sau khi tạo thành công hãy quay trở lại.

Tự học wordpress bài 8

Hình 15: Ghi lại tên người dùng là dennoiba_web1 và mình đã đặt pass là datdaimatkhau123

Sau khi trở lại thì chúng ta xuống phần thêm người dùng vào cơ sở dữ liệu. Trong ô người dùng > hãy chọn tên người dùng bạn vừa tạo. Trong ô cơ sở dữ liệu > hãy chọn tên CSDL mà bạn vừa tạo lúc nãy > Sau đó chọn Thêm.

Tự học wordpress bài 8

Hình 16: Hộp chọn thêm tên người dùng vào CSDL

Màn hình kế tiếp hiện ra là Quản lý quyền người dùng > Bạn tick chọn Mọi quyền (hoặc tất cả quyền) > Bấm tạo thay đổi để hoàn tất.

Tự học wordpress bài 8

Hình 17: Chọn mọi quyền và bấm vào tạo thay đổi để hoàn thành, sau đó bấm quay lại để về trang trước (MySQL)

Và như vậy là chúng ta đã tạo xong CSDL website, bạn trở về khu vực tạo cơ sở dữ liệu > lên phía trên, trong phần Cơ sở dữ liệu hiện tại bạn thấy CSDL vừa tạo có dạng như sau.

Hướng dẫn tạo database cho website

Hình 18: Thành công tạo database, ta có tên CSDL dennoiban_webmoi, tên người dùng dennoiba_web1 và pass khi nãy tạo là datdaimatkhau123

Cách sửa file wp-config.php để thêm CSDL vào mã nguồn

Bạn vào lại mục quản lý file (file manager) > Vào thư mục gốc của website mà chúng ta vừa upload mã nguồn lúc nãy (/public_html/ nếu là main domain hoặc /public_html/domain của bạn/ nếu là addon domain) > Bạn tìm đến file wp-config-sample.php > Click phải chọn Edit > tiếp tục Edit > Trang chỉnh sửa code của file hiện ra. Chú ý nếu ko rành về code, hãy làm theo hướng dẫn, đừng sửa lung tung nhé.

Hướng dẫn upload mã nguồn WordPress

Hình 19: Click phải file wp-config-sample.php và chọn edit, sau đó edit thêm thần nữa.

Sau khi chọn Edit 2 lần bạn sẽ vào trang sửa code của file wp-config > Bạn kéo xuống tìn đoạn code có dạng như hình sau:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( ‘DB_NAME’, ‘database_name_here’ );

/** MySQL database username */
define( ‘DB_USER’, ‘username_here’ );

/** MySQL database password */
define( ‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’ );

Hướng dẫn upload mã nguồn WordPress

Hình 20: Đoạn code thường nằm ở dòng 20 – 30

Thông thường thì nó sẽ bắt đầu từ dòng thứ 20 – dòng thứ 30 (xem số dòng bên trái màn hình). Sau đó bạn thay đổi như sau:

Hướng dẫn upload mã nguồn WordPress

Hình 21: Chỉ đổi tên trong các dấu nhấy, chú ý các dấu nhấy đơn này vẫn giữ nguyên

‘database_name_here’ sửa thành tên cơ sở dữ liệu trong MySQL mà chúng ta tạo lúc nãy: Trong ví dụ thì mình sẽ đổi thành ‘dennoiba_webmoi’ đó là tên CSDL như trên hình 18.

‘username_here’ sửa thành tên người dùng cơ sở dữ liệu mình đã tạo lúc nãy: Trong ví dụ thì mình sẽ sửa thành ‘dennoiba_web1’ đó là tên người dùng CSDL đặc quyền như trên hình 18.

‘password_here’ thì sửa đổi thành mật khẩu của người dùng cơ sở dữ liệu mà chúng ta đặt lúc nãy: Trong ví dụ mình sửa thành ‘datdaimatkhau123’ Và đó là mật khẩu mình đã đặt lúc nãy như trên hình 14 và hình 18.

Chú ý, các giấu nhấy đơn  ‘ ‘ này là không thể mất, kiểm tra kỹ code trước khi lưu, nếu bị mất dấu nhấy  ‘ ‘  thì website sẽ lỗi.

Sau khi thay đổi, bạn hãy lưu lại và chúng ta quay trở lại thư mục gốc, nơi có file wp-config-sample.php mình vừa sửa đổi. Sau đó bạn click phải vào và chọn Rename để đổi tên > và chúng ta bỏ đoạn -sample đi để sửa tên của nó thành wp-config.php > Cuối cùng Enter là chúng ta hoàn thành công việc.

Cách Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu WP

Hình 22: Hãy đổi tên file wp-config-sample.php thành wp-config.php để hoàn thành các cài đặt mã nguồn

Cách Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu WP

Hình 23: Đổi tên file xong thì bấm rename hoặc Enter

Tổng kết hướng dẫn cài đặt mã nguồn và cơ sở dữ liệu

Để kiểm tra xem cách cài đặt mã nguồn và CSDL của bạn đúng hay chưa, bạn truy cập vào website của bạn ngay bây giờ và nó sẽ hiển thị màn hình như sau là bạn đã thành công.

Cách cài đặt mã nguồn WordPress

Hình 24: Mình vào website lần đầu tiên sẽ thấy như vầy là bạn đã thành công

Và đến bước này thì chúng ta bắt đầu đi vào quản trị website, chỉ cần hoàn thành bước cài đặt ở bài kế tiếp là chúng ta có website ở dạng sơ khai nhất rồi. Hãy đón xem bài tiếp theo nhé. Nếu có gì khó khăn hoặc chưa upload mã nguồn được, xin vui lòng để lại comment, mình sẽ hỗ trợ các bạn.

Đăng ký kênh youtube của mình để xem video chi tiết!

Donate tác giả tại đây

Chúc bạn thành công!